Licences and PermitsJabatan Alam Sekitar - 002438

Lesen untuk menduduki dan menggunakan premis yang ditetapkan
   

Kementerian Kewangan Malaysia

Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat

Jabatan Alam Sekitar - 002439

Lesen untuk menjadi pembawa yang ditetapkan
   

Majlis Perbandaran Kulim

Lesen Premis Perniagaan

Polis Diraja Malaysia - Pol. 104A

Lesen bagi berniaga barang lusuh
   

Majlis Perbandaran Pulau Pinang

Kebenaran membeli dan mengeluarkan barang barang terpakai dari zon perindustrian bebas (lanjutan)
   

Majlis Perbandaran Seberang Perai

Permit membeli dan mengeluarkan barang barang terpakai dari zon perindustrian bebas Perai

ISO 9001 - 2000

Quality Management System certificate
   

ISO 14001 - 2004

Enviromental Management System certificate

Majlis perbandaran Seberang Perai

Permit membeli dan mengeluarkan sampah sarap terpakai dari zon perindustrian bebas Perai